Grondstof: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

 • Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen dat hun consumptiegedrag in verband staat met de vraag naar grondstoffen.
 • Leerlingen kunnen onderbouwen dat hun consumptiegedrag nadelige gevolgen heeft zowel voor henzelf als voor mensen elders in de wereld.
 • Leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat de gevolgen zijn van hun consumptiegedrag voor het land waar de grondstoffen worden ontgonnen.
 • Leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat de gevolgen zijn van consumptie voor de levenskwaliteit bij ons.
 • Leerlingen kunnen zich in de rol van een mijnbedrijf, de consument en een dorpsbewoner uit een ver land inleven.
 • Leerlingen kunnen aantonen waarom een tekst niet altijd de waarheid vertelt.
 • Leerlingen kunnen de inhoud van een tekst kritisch evalueren.
 • Leerlingen kunnen samen werken om minder grondstoffen te gebruiken.

Eindtermen

 • WereldoriĆ«ntatie: 1.6, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 2.17, 2.18, 3.1, 3.3, 3.7, 5.9
 • Leren leren: 1, 2, 3, 4, 6
 • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.6, 2, 3