Geld: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen en eindtermen bij deze les rond geld voor de derde graad lager onderwijs.

Doelstellingen

 • Leerlingen kunnen het begrip ‘rijk zijn’ invulling geven met voorbeelden.
 • Leerlingen kunnen het begrip ‘rijk zijn’ op verschillende manieren invullen.
 • Leerlingen kunnen vanuit een vooraf bepaald standpunt naar de wereld kijken.
 • Leerlingen kunnen de invulling die zij geven aan het begrip ‘rijk zijn’ motiveren.
 • Leerlingen kunnen ervaren dat de waarde die aan geld wordt gehecht een bril is waarmee we naar de werkelijkheid kijken.
 • Leerlingen kunnen ervaren dat de waarde die aan menselijke vriendelijkheid en steun wordt gehecht een andere bril is waarmee je naar de werkelijkheid kan kijken.
 • Leerlingen kunnen ervaren dat het gemakkelijker en leuker is om naar de wereld te kijken met de bril die ‘rijk zijn’ associeert met menselijke vriendelijkheid en steun.
 • Leerlingen zijn bereid om elkaar zoveel mogelijk te helpen.

Eindtermen

 • Wereldoriëntatie: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.4, 4.5, 7
 • Leren leren: 1, 3, 4, 6
 • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.6, 2, 3

Troeven

 • ICT
 • systeemdenken