Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • De leerlingen kunnen de oorzaken en de gevolgen van de brown-out benoemen. (doelstelling op thema)
  • De leerlingen kunnen zelf gevolgen bedenken van de brown-out. (doelstelling op thema)
  • De leerlingen zien in dat een gevolg weer een oorzaak kan zijn voor een ander gevolg. (doelstelling systeemdenken)
  • De leerlingen kunnen creatieve manieren bedenken om minder elektriciteit te verbruiken. (doelstelling op thema – doelstelling creatief denken)

Eindtermen

  • wereldoriëntatie
  • leren leren
  • sociale vaardigheden