Doelstellingen en eindtermen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

WO NA 7.18  Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met het milieu.

Dat houdt in dat ze kunnen vaststellen en uiten hoe ze zelf en andere mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met bodem, energie, lucht, water …

Dat houdt in dat ze zelf spaarzaam omspringen met afval, energie, grondstoffen, papier, voedsel, water.


GO!

3.2.1. 1 OD T 1.13 Een houding van zorg en respect voor de natuur.

3.2.8.  5  ET WT 1.23   Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om  te gaan met afval, water, energie.

3.2.8.  6  ET WT 1.24  Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld die lucht-, water- of bodemvervuilend zijn.

3.2.8.  1  OD WT 1.4 Afval sorteren aan de hand van eenvoudige, gangbare criteria


OVSG

DB-WO-NAT-08
De kleuters kunnen enkele afvalfracties herkennen en benoemen.
De kleuters kunnen hun afval op correcte wijze sorteren.

DB-WO-NAT-09
De kleuters kunnen een houding van zorg en respect voor de natuur tonen.