Landbouw: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen in eigen woorden aangeven dat er aardolie nodig is om voedsel te telen volgens de ‘normale’, traditionele* (moderne)  landbouwmethode.
  • Leerlingen kunnen in eigen woorden aangeven dat een bos geen aardolie nodig heeft om toch voedsel te produceren.Leerlingen kunnen in eigen woorden aangeven dat de bioboer en de man die thuis zijn groentjes kweekt, minder aardolie nodig heeft dan een traditionele boer.
  • Leerlingen kunnen beargumenteren waarom de natuur een goede leermeester is voor de mens.

(*) Met ‘traditionele landbouwmethode bedoelen we de landbouwmethode zoals we die nu al enkele decennia kennen: op grootschalige wijze één of een paar gewassen telend met veel inzet van machines die ‘traditioneel’ worden voortgetrokken door de tractor.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 1.16, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 2.17, 2.18, 3.1, 3.3, 3.7, 5.9
  • Leren leren: 1, 3, 4, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2, 3