Doelstellingen en eindtermen fair trade

Doelstellingen graad 1:

  • Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen waarom cacaoboeren uit het Zuiden niet tevreden zijn met een laag loon.
  • Leerlingen kunnen hun eigen mening over ‘oneerlijke handel’ om een gepaste manier uiten.
  • Leerlingen kunnen zich inleven in de perspectieven van verschillende belanghebbenden binnen het thema Fair Trade.
  • Leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat eerlijke handel precies inhoudt.
  • Leerlingen ontdekken dat je handel kan bekijken vanuit verschillende perspectieven en dat de betekenis van handelingen, gebeurtenissen, acties kan verschillen naargelang je perspectief.

Eindtermen graad 1:
Mens en maatschappij: 1.1, 1.2, 2.15
Wetenschappen en techniek: 1.17
Leren leren: 4, 5
Sociale vaardigheden: 1.2, 1.6

Doelstellingen graad 2 en graad 3:

  • Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen hoe de werkomstandigheden in het Noorden en in het Zuiden van elkaar verschillen.
  • Leerlingen kunnen op zoek gaan naar de oorzaken van een probleem en hun eigen inbreng in de oplossingen voor dat probleem onderzoeken.
  • Leerlingen kunnen hun eigen voorkennis over Fair Trade in kaart brengen en aanvullen met nieuwe kennis.
  • Leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat eerlijke handel precies inhoudt.
  • Leerlingen kunnen oorzaken en gevolgen benoemen binnen het thema Fair Trade.

Eindtermen graad 2 en graad 3:

Mens en maatschappij: 2.4, 2.15
Wetenschappen en Techniek: 1.17
Leren leren: 3, 6
Sociale vaardigheden: 1.2, 1.4, 1.6