Doelstellingen en eindtermen: Dag van de Aarde

Katholiek Onderwijs Vlaanderen WO

NA 7.10.2 Kinderen ontdekken en zien in dat veel mensen de aanwezigheid van organismen in hun omgeving waarderen en/of beïnvloeden.
o Vaststellen dat de toenemende afvalberg een negatieve invloed heeft op de natuur.
o Vaststellen dat de natuur geen afvalprobleem kent

NA 7.18.2 Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu:
o Kunnen vaststellen en uiten hoe ze zelf en andere mensen op positieve en negatieve omgaan met bodem, energie, lucht, water …..

NA 1.23 De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.

GO!
3.1.3 81 Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de wereld verwoorden.
3.2.8. 2 Afval deponeren in de daarvoor bestemde opslagmogelijkheden in de klas en de school
3.2.8. 4 Voorbeelden geven van afvalbesparende/afvalvergrotende (leef)gewoontes
3.2.8. 5 Acties bedenken die ze zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval, water en energie.
3.2.8 6 Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld of de actualiteit die lucht-, water-, bodemvervuilend of –aantastend zijn.
3.2.8. 14 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving aantonen hoe mensen op positieve maar ook negatieve wijze omgaan met het milieu.

OVSG

WO-NAT-08 6. De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te voorkomen.
WO-NAT-08 7. De leerlingen herkennen een aantal afvalfracties en benoemen ze correct.
WO-NAT-08 12. De leerlingen zien een aantal voordelen van recyclage in.

Eindtermen
Wereldoriëntatie ET 1.24, ET 1.25
Leren leren 1
Sociale vaardigheden