Doelstellingen Dikketruiendag

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

7.17 Kinderen beseffen dat de aarde bron is van energie en van grondstoffen:
o Kunnen illustreren dat afval lucht, bodem en water kan vervuilen.

7.18 Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu:
o Kunnen vaststellen en uiten hoe ze zelf en andere mensen op positieve en negatieve omgaan met bodem, energie, lucht, water …

GO!

3.2.8. 5 Acties bedenken die ze zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval, water en energie.
3.2.8. 14 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving aantonen hoe mensen op positieve maar ook negatieve wijze omgaan met het milieu.


OVSG

WO-NAT-08 11. De leerlingen zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel en water.

WO-NAT-08 13. De leerlingen kennen enkele vormen van milieuvriendelijke energieproductie.

WO-NAT-08 16. De leerlingen kunnen bij een milieuprobleem (in hun omgeving) het probleem en mogelijke oorzaken ervan beschrijven.


Eindtermen

Wereldoriëntatie ET 1.24, ET 1.25
Leren leren 1
Sociale vaardigheden