Doe eens iets anders met een thema

Als je een potlood kan laten verdwijnen, kan je dan ook een probleem laten verdwijnen?

De grote verdwijntruc

‘De grote verdwijntruc’ is een werkvorm om een onderwerp in de klas anders te benaderen. Kinderen zoeken manieren om een probleem te laten verdwijnen en gaan daarover filosoferen.


In totaal brachten we 65 werkvormen in kaart om anders te leren kijken naar en denken over de wereld. Naast filosoferen ga je met de leerlingen creatief denken en ontdekken jullie hoe systemen in elkaar zitten.

Kaas met gaten

Een werkvorm rond systeemdenken. Kinderen zoeken uit wat ze nog willen weten rond een thema en tekenen kleine of grote cirkels, naargelang ze nog veel of weinig willen ontdekken. Knip cirkels uit, zoek verbanden en vertel erover.

Uit: Kaartenset: Aan de slag met de wereld