Djapo zoekt BuSO-expert

BuSO-expertise bij ondersteuning ontwikkeling educatief aanbod Djapo

In opdracht van Fost Plus lanceerden wij vorig schooljaar een educatief aanbod rond duurzaam afval- en materialenbeheer voor leerkrachten in het gewoon secundair onderwijs. Het aanbod is gratis en bestaat uit downloadbare lesvoorbereidingen en didactische ondersteuning in de vorm van een eenmalige nascholing of een traject op maat. Omdat we merken dat BuSO-leerkrachten nood hebben aan educatief materiaal dat toelaat om projectmatig rond concrete maatschappelijke thema’s aan de slag te gaan, gaan we dit aanbod nu herwerken voor BuSO-leerkrachten in OV3 en OV4. Concreet gaat het om de adaptatie van het lesmateriaal naar de noden en doelen van het BuSO.

Omdat we zelf (nog) geen BuSO-expertise hebben opgebouwd, willen we beroep doen op een BuSO-expert om in co-creatie de bestaande materialen en diensten aan te passen zodat het tegemoet komt aan de noden van deze doelgroep. Daarnaast zouden we beroep doen op onze eigen geleerde lessen met BuSO-leerkrachten die deelnamen aan onze trajecten, en dus al aan de slag gingen met de materialen voor het gewoon secundair onderwijs.

Als BuSO-expert ontvang je een vergoeding van 1000 euro voor de volgende taken. Het zwaartepunt van de opdracht ligt dus in september 2022 en januari 2023.

VOOR EIND SEPTEMBER 2022

Je neemt de bestaande materialen en diensten onder de loep en formuleert een uitgebreid advies over herwerking van het materiaal (65 pagina’s) voor BuSO-leerkrachten in de vorm van concrete voorstellen en aandachtspunten, linken met eindtermen en ontwikkelingsdoelen, materialen ter inspiratie …

OKOTBER – DECEMBER 2022

Djapo maakt een prototype van het downloadbaar BuSO-materiaal op basis van de door jou geformuleerde adviezen en eventuele feedback van deelnemende BuSO-leerkrachten tijdens traject in Heverlee.

JANUARI 2023

Je geeft feedback op het prototype en geeft uitgebreid advies voor bijsturing. We leggen het prototype ook voor aan de opdrachtgever en aan een klankbordgroep van BuSO-leerkrachten*.

FEBRUARI 2023

Djapo verwerkt feedback in het eindproduct en vraagt indien nodig bijkomend advies van jou.

MAART 2023

Het eindproduct wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever.

APRIL 2023

Het eindproduct wordt vormgegeven en gepubliceerd op de website van Fost Plus.

MEI 2023

Djapo ontwikkelt een tutorial en webinar om het materiaal laagdrempeliger aan te bieden. Jij geeft ondersteuning indien nodig.

*Mocht je geen tijd vinden om ons te adviseren als expert, zouden we graag een beroep doen op jouw expertise als lid van onze klankbordgroep in januari 2023. In dat geval lees je het ontwikkelde prototype na en geef je eenmalig feedback m.b.v. gerichte vragen. Daarvoor ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

GEÏNTERESSEERD? CONTACTEER bram.speleman@djapo.be