Djapo: nieuwe focus, andere manier van werken

De wereld op punt zetten. Wij zijn er helemaal klaar voor!

Op punt?

Kinderen die keuzes maken in een wereld in verandering, met respect voor de planeet en haar bewoners, mensen in het Zuiden in het bijzonder. Daar gaan we voor. Onderbouwde keuzes, kritische bedenkingen, plezante verbanden, ongewone standpunten, spitsvondige vragen, originele antwoorden, bewuste oplossingen,  …

Jij als leerkracht/school speelt een belangrijke rol in hoe kinderen keuzes kunnen maken voor een duurzame samenleving. En wij begeleiden je daarbij.

Hoe?

Djapo zet in op systeemdenken, filosoferen en creatief denken: onderwerpen vanuit verschillende perspectieven bekijken, oorzaken en gevolgen onderzoeken, kritische vragen stellen en creatieve oplossingen bedenken. Djapo wil dit integreren in je schoolwerking en begeleidt jou als leerkracht of als schoolteam.

Djapo vernieuwt

Hoe willen wij zelf bijdragen tot een duurzame samenleving? Wat betekent dat voor ons als organisatie, voor ons aanbod en onze werking? Alle dingen die we graag bij jou op school komen doen, hebben we ook met Djapo gedaan. We hebben wat afstand genomen, dingen in een ander perspectief gezet, kritische vragen gesteld, creatief gedacht en verbanden gezocht.

Het resultaat is een dynamische, flexibele organisatie met een super enthousiast team. Ons aanbod blijft vernieuwend en kwaliteitsvol, zoals je dat van ons gewoon bent. Maar we leggen andere accenten.

Wat verandert er?

Vanaf 1 december werkt Djapo met contactpersonen per provincie. We kiezen voor een flexibele, mobiele manier van werken. Dat betekent een hoofdkantoor in Kessel-lo en flexibele werkplekken in heel Vlaanderen. Onze educatieve medewerkers komen graag naar je school of gemeente.

We focussen op het werken met leerkrachten en scholen. Daar willen we iets teweeg brengen, versterken, integreren. Daarom verdwijnt onze kofferwerking. In ons aanbod vind je kant-en-klaar educatief materiaal, theatervoorstellingen, workshops, nascholingen en coachings.