Djapo in de lerarenopleiding

Djapo werkt met studenten en docenten rond drie EDO-vaardigheden (systeemdenken, filosoferen, creatief denken) en past deze toe op verscheidene duurzaamheidsthema’s. Aan de hand van een zeer divers aanbod dat hierop toespitst willen we studenten de nodige tools geven om leerlingen te ondersteunen om later oordeelkundige keuzes te kunnen maken in functie van een duurzame samenleving.

Systeemdenken

Dit schooljaar ligt onze focus op de vaardigheid systeemdenken. Systeemdenken laat leerlingen bijvoorbeeld toe om verbanden te zien tussen oorzaken en gevolgen van zaken die in de wereld gebeuren.

Bij de oudste kleuters wordt er nagedacht wat het kopen van nieuwe cadeautjes als gevolg heeft voor onze planeet en zijn bewoners. Op basis van het prentenboek ‘Feest in het bos’ wordt zo op een leuke manier een essentieel probleem (grondstoffenproblematiek) aangekaart. Met de werkvorm ‘Emotionele roetsjbaan’ leven kinderen zich in één van de personages uit het prentenboek in, met de werkvorm ‘Kom bij mij’ linken ze afgewerkte producten met grondstoffen en met de werkvorm ‘Stel dat…’ denken kinderen na over wat een bos een bos maakt.

Creatief denken

Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van de vaardigheid creatief denken. Er komen opnieuw prentenboeken van Gloob en Teo en een methodeboek. Hierover later zeker meer!  Neem zeker ook een kijkje in ons aanbod voor de lerarenopleiding.

Extra
Methode systeemdenken en leesboekjes
Filmpje systeemdenken in de klas