Djapo coronaproof aan de slag

De start van het schooljaar, we keken er reikhalzend naar uit. Ook bij Djapo. De complexe uitdagingen waar we de laatste maanden voor stonden, brachten veel zorgen met zich mee. Maar we zagen we ook heel wat mooie, solidaire initiatieven de kop opsteken. Deze periode zette alles op scherp en liet nog maar eens zien hoe alles met elkaar verbonden is, maar ook hoeveel nood we hebben aan creatieve oplossingen en aan kritische stemmen.

In tijden van angst en onzekerheid kan denkonderwijs soelaas bieden. Denkonderwijs doet diepgaand nadenken. Het stimuleert om op een diepgaande manier kennis te verwerven en antwoorden te zoeken. Dat is inzetbaar in de klas of school, maar ook daarbuiten. Djapo reikt tools aan om hiermee aan de slag te gaan.

We geloven – meer dan ooit – dat we nood hebben aan kinderen en jongeren die durven vragen stellen, die nadenken over onze complexe wereld en die zelf bewuste keuzes leren maken. We zijn helemaal klaar om hier samen met jou als onderwijsmaker werk van te maken.

Djapo coronaproof aan de slag

Onze activiteiten in of met je klas of school kunnen gewoon doorgaan. Djapo behoort als educatieve organisatie tot de essentiële derden voor het onderwijs, nodig voor de goede werking van je school. We kunnen onze activiteiten op een verantwoorde en veilige manier laten doorgaan.

Welke voorzorgsmaatregelen nemen we?

  • Onze medewerkers dragen steeds een mondmasker en zorgen voor de juiste handhygiëne.
  • We bewaren altijd een veilige afstand.
  • We communiceren zo open mogelijk met jou en met je school over de te volgen maatregelen en de lokale kleurcodes van de school. We volgen op elk moment zowel de nationale richtlijnen als de specifieke maatregelen die gelden op school.
  • We laten materiaal zo weinig mogelijk circuleren. Materiaal dat gebruikt wordt in de workshops of tijdens nascholingen wordt steeds ontsmet. Ook na afloop van de sessie wordt alles grondig gereinigd.
  • Onze medewerkers brengen hun eigen materiaal zoals een laptop mee. Na afloop van de sessie ontsmetten zij hun werkplek.
  • Onze medewerkers komen enkel in de klas of ruimte waar de activiteit doorgaat. Andere ruimtes zullen zij niet betreden.

Online nascholing en coaching

Kan een activiteit niet ter plaatse doorgaan, dan zoeken wij samen met de leerkracht en/of de school naar een oplossing. Zo bieden wij heel wat van onze nascholingen en coachings ook online aan. Heb je nog vragen? Contacteer ons!