Djapo op de campus

Djapo biedt studenten van de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs inspirerende en activerende vormingen rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

Samen met de lerarenopleiding willen we kinderen en jongeren bewust keuzes leren maken voor een duurzame samenleving. We focussen hierbij op vaardigheden waarbij kinderen zelf kennis ontwikkelen. De vormingen reiken werkvormen aan die de studenten vertrouwd maken met deze denkvaardigheden: filosoferen met kinderen, systeemdenken en creatief denken.

Verder bieden we praktische lessuggesties en voorbeelden om diverse (mondiale) thema’s in de klas actief te verkennen en duurzaam te verrijken. Zo kunnen toekomstige leerkrachten de wereld mee veranderen. Ze laten kinderen ervaren hoe het Zuiden verweven is met ons leven en hoe fijn het is om andere culturen te leren kennen. Ze leren hoe leerlingen kritisch en creatief kunnen denken en verbanden leggen.