Thema ‘water’

Een themahoek maakt een onderwerp of project zeer concreet. Je kan aan de slag met educatief materiaal, voorwerpen, teksten van de kinderen… 

Hier maken we gebruik van de wereldkaart en elementen uit onze themabundel water. 

Krijg je de video hierboven niet te zien? Dan heb je de cookies niet of slechts gedeeltelijk aanvaard. Accepteer alle cookies om de video toch te bekijken. statistics, marketing