afval: delen en ruilen: achtergrondinformatie

1. Waarom delen en ruilen?

De tijd dat ieder gezin meerdere auto’s bezit, is stilaan voorbij. De aarde kan dit soort gedrag niet meer dragen en dat vertaalt zich naar onze maatschappij. Om grondstoffen en fossiele brandstoffen uit te sparen, laten mensen zich inspireren door hoe men vroeger leefde. Delen en ruilen is daar een belangrijk onderdeel van. Nieuwe initiatieven spelen daar op in: samen(k)leven, letsen, kringwinkels, autodelen, … Maar waarom delen en ruilen? In de eerste plaats om consumptie te verminderen: niet iedereen heeft een grasmachine of een boor nodig. Ook auto’s worden meer en meer gedeeld, want jonge mensen kiezen steeds vaker voor de (elektrische) fiets en het openbaar vervoer. Daarnaast is het financieel ook interessant om te delen en moet je niet voor elke kleine reparatie een werktuig kopen. Tenslotte is het ook goed voor het gemeenschapsgevoel: je kan terecht bij je buren en onderhoudt beter contact met je omgeving. Natuurlijk moet er een vertrouwen groeien vooraleer dit delen en ruilen volledig kan worden ingevoerd, maar aan de hand van afspraken en contracten kunnen zelfs de moeilijkste situaties (defect, schade) worden opgelost.

2. Hoe kunnen we dit vertalen naar het dagelijkse leven?

Er zijn talloze manieren om mee te stappen in de deeleconomie: zo kan je bijvoorbeeld oude spullen naar de kringwinkel brengen in plaats van ze weg te gooien, of kan je via sociale media op zoek gaan naar nieuwe eigenaars. Er zijn ook mogelijkheden om duidelijk te maken dat je iets wil uitlenen, zoals een sticker op de deur, een aansluiting bij een lokale LETS-groep, … Door kinderen aan te leren dat toegang tot spullen belangrijker is dan bezit, kan je hen stimuleren om meer te delen of te ruilen. Op veel scholen is op die manier een ‘ruilkast’ ontstaan, waar iedereen spulletjes kan achterlaten en meenemen. Deze verschillende initiatieven zorgen voor een aangepast en beredeneerd consumptiegedrag, hetgeen van groot belang is voor de draagkracht van onze aarde.

Bronnen:

http://www.consumentenbond.nl/duurzaam-consumeren/extra/deeleconomie/

http://www.letsvlaanderen.be/WatisLETS/HoewerktLETS/tabid/421/Default.aspx

http://www.samenkleven.be/home

http://www.dekringwinkel.be/kw/home_1.aspx