De wereldse tekening

Doelgroep: tweede en derde graad

Vaardigheid: systeemdenken
Thema: klimaat

wereldsetekening

Materiaal:

Beginsituatie: de kinderen hebben voorkennis over de klimaatproblematiek.

Doel: de kinderen kunnen in eigen woorden uitleggen dat de opwarming van de aarde meerdere oorzaken en meerdere gevolgen heeft, die niet altijd onmiddellijk zichtbaar zijn.