De wereldse tekening

Doelgroep: tweede en derde graad lager onderwijs

Vaardigheid: systeemdenken
Thema: klimaat

Materiaal

Beginsituatie
De kinderen hebben voorkennis over de klimaatproblematiek.

Doel
De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen dat de opwarming van de aarde meerdere oorzaken en meerdere gevolgen heeft, die niet altijd onmiddellijk zichtbaar zijn.