Webinars voor het onderwijs

Inspiratie voor leerkrachten en directie

Met welke vragen trek je een klasgesprek op gang? Hoe integreer je thema’s als duurzaamheid en kinderrechten in je lessen? En kun je samen met je leerlingen een actiegericht project op poten zetten? Schrijf je in voor onze webinars en sprokkel tonnen inspiratie!

Onderstaande webinars kan je herbekijken:

Hoe gekozen? Methodieken om keuzes te maken

Doelgroep: (student)leerkrachten secundair onderwijs

Wil je samen met je leerlingen secundair onderwijs een onderwerp vastleggen voor een klasgesprek? Of wil je in groep een actie op poten zetten, maar weten jullie nog niet welke uitdaging jullie gaan aanpakken?

Met een schoolteam metselen aan een mini-samenleving

Doelgroep: directies, beleidsondersteuners en al wie mee helpt timmeren aan een duurzame school

Wat leeft er in de mini-samenleving van je school? Welke noden en behoeften zijn er? Waar wordt op ingezet? Hoe geven kinderen en jongeren er mee vorm aan?

Goed gedacht! Denkgesprekken met kinderen

Doelgroep: (student)leerkrachten lager onderwijs

Sta je graag wat langer stil bij een actueel onderwerp? Wil je kinderen ondersteunen om vanuit verschillende blikken te kijken naar een item uit de actualiteit?

Met kleuters duurzaamheid zoeken in prentenboeken

Doelgroep: (student)leerkrachten kleuteronderwijs

Wil je met je kleuters werken rond duurzaamheid? Hoe kan je op basis van een prentenboek kleuters aanzetten om zorg te dragen voor de planeet?

Kleuters hebben rechten! Tools voor kinderrechten en welbevinden in de kleuterklas

Doelgroep: (student)leerkrachten kleuteronderwijs

Mag je zomaar zeggen wat je denkt? Bestaat er jongens – en meisjesspeelgoed? Maak als leerkracht de kinderrechten tastbaar in de kleuterklas. Hoe werk je aan een positief klasklimaat en welbevinden? Laat je inspireren met ideeën en concrete tips voor klasactiviteiten rond deze thema’s.


Alles wat je zegt, ben je zelf! Tips voor klasgesprekken rond complexe thema’s

Doelgroep: leerkrachten 3de graad lager en 1ste graad secundair onderwijs

Hoe ga je als leerkracht om met verschillende standpunten, waarden, overtuigingen die naar boven komen?
Op welke manier kan jij met leerlingen en kunnen leerlingen met elkaar in gesprek gaan zonder een mening op te dringen? Verken welke begeleidershouding bijdraagt tot een open gesprek rond complexe thema’s en welke werkvormen je hierbij kunnen ondersteunen.


Systeemdenken voor wereldburgerschapseducatie

Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs

Wereldburgerschapseducatie, dat is een mondvol! Ontdek waarom systeemdenken een sleutelvaardigheid is om je kinderen te laten groeien tot wereldburger. Verken en ervaar verschillende werkvormen die je kinderen actief verbanden en perspectieven laten onderzoeken.  


Een werelddoel op je smoel. Aan de slag met de SDG’s in de kleuterklas

Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs

Wil je rond de SDG’s werken in je kleuterklas? Wil je samen met de kleuters de loep leggen op de werelddoelen? 

Dat kan met Gloob en Teo, twee klasfiguren die de kinderen helpen om duurzame handelingen te ontdekken en de wereld kritisch te onderzoeken. Je maakt actief kennis met ideeën, tips en werkvormen waarmee de kleuters de werelddoelen helpen waarmaken of een betere wereld vormgeven. 


Zet je gemeente op punt!

Doelgroep: ambtenaren en schepenen

Werk maken van een duurzame gemeente doe je niet alleen. Ook scholen vormen een belangrijke partner. Wat kan je als ambtenaar doen om scholen te betrekken en te ondersteunen?

Van input bij het opstellen van een klimaatplan, naar scholen actief betrekken bij het nadenken over een zwerfvuilactie of inspirerende werkvormen voor de kindergemeenteraad…
Er zijn heel wat manieren waarop gemeenten kunnen bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs en zo ruimte bieden om kinderen en jongeren zelf bewuste keuzes te leren maken voor een duurzame samenleving.


Meer actie, minder plastic!

Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs

Mei Plasticvrij is een ideale gelegenheid om je leerlingen bewust te maken van microplastics en hen uit te dagen om in actie te schieten.

Tijdens dit webinar verduidelijken we hoe het lesmateriaal van Djapo is opgebouwd en delen we enkele methodieken die je kan inzetten om het vraagstuk te verkennen en de leerlingen ideeën voor acties te laten bedenken.

We zoomen ook in op werkvormen waarmee je je leerlingen kan laten reflecteren over de impact van hun actie(s) en over het verloop van het project.


Geen nieuws, goed nieuws?

Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs

De actualiteit komt je klas op zoveel manieren binnen. Kijk je regelmatig Karrewiet of vertellen kinderen over het ‘nieuws’? Vingen ze iets op aan ontbijttafel? Of stellen kinderen een artikel voor dat hen aangreep?

Grijp de actualiteit aan als rijke leercontext! In dit webinar maak je kennis met verschillende, activerende werkvormen die je actualessen verrijken. Zo kan je samen met je kinderen de loep leggen op het nieuws en verbanden onderzoeken.


Zwerfvuil: Hoepel Op!

Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs

Trek je binnenkort met de klas op pad om zwerfvuil te rapen en de straten mooi te maken? Zoek je inspirerende lestips om rond dit thema te werken? Tijdens dit webinar serveren we jou werkvormen en tips om van deze actie meer dan een leuk uitje te maken.

Je ervaart verschillende, interactieve werkvormen om met de kinderen zwerfvuil onder de loep te nemen door bijvoorbeeld gevolgen te onderzoeken en ideeën te bedenken. Zwerfvuil: hoepel op! is een van die werkvormen.

Na dit webinar heb je alles in handen om de zwerfvuilactie op een zinvolle manier te verdiepen en met je klas opgeruimd op zwerfvuiltocht te trekken.


Duurzaamheid in je klasthema’s: tips voor de kleuterklas

Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs

Blijft het licht in je klas wel eens branden? Blijft het water lopen tijdens het wassen van de handen? Zoek je een oplossing voor kapot speelgoed of etensresten in de klas? Wil je met je kleuters werken rond duurzaamheid?

In dit webinar krijg je concrete tips voor klasactiviteiten, ontdek je hoe je pictogrammen kan inzetten en ervaar je actief enkele werkvormen om die picto’s te linken aan verhalen en aan je klaspraktijk.

Je maakt kennis met Gloob & Teo, twee klasvrienden die je kleuters leren om nog beter voor elkaar en voor de natuur te zorgen. Ze stimuleren je kleuters om de wereld nieuwsgierig, maar toch ook kritisch te onderzoeken.


Feest! 1 jaar nieuwe sleutelcompetenties en eindtermen

Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs

De nieuwe sleutelcompetenties en eindtermen zijn één jaar oud en dat verdient speciale aandacht! Ze bieden immers veel kansen om diepgaand te werken rond duurzaamheidsuitdagingen.

In dit webinar vertelt Koen je meer over de sleutelcompetenties en eindtermen en de link met Djapo’s werking. Daarna toont hij enkele praktijkvoorbeelden van secundaire scholen die er al mee aan de slag zijn, zowel in de eerste als de hogere graden. Ten slotte reflecteren we over hoe we, bewust of onbewust, al aan de nieuwe sleutelcompetenties en eindtermen werken en ook waar er nog kansen liggen.


Tools voor het verkennen van mening en gevoel in je klas

Doelgroep: leerkrachten lager- en secundair onderwijs

Klimaatopwarming! Pandemie! Globalisering! De actualiteit confronteert je leerlingen met duurzaamheidsvraagstukken. Deze vraagstukken veroorzaken vaak verschillende gevoelens (blijdschap, angst, onzekerheid…) bij kinderen en jongeren.

Hoe kan je meningen en gevoelens bevragen? Je komt het te weten tijdens dit webinar, aan de hand van kant-en-klare werkvormen. Je krijgt concrete tips waarmee je meteen in je klas aan de slag kan.


Het bos anders bekeken

Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs

Waarvoor hebben we bossen nodig, welke impact hebben ze op ons en op onze planeet? Waarom spelen zoveel sprookjes zich af in het bos? Wat hebben bossen te maken met klimaatverandering? En hoe denken de mensen aan de andere kant van de wereld daarover?

In deze nascholing ga je systeemdenken rond het thema bos. 
We focussen op het belang van bos en bomen hier en elders, nu en vroeger. We vertrekken vanuit verhalen die ons meenemen naar een prikkelende fantasiewereld en meteen de link leggen met realistische duurzaamheidsvraagstukken. Je krijgt tips die je meteen kan toepassen in je klas.