De Waterkrant van Avelgem

img_1580

We mochten meewerken aan een nieuwe krant: de waterkrant van Avelgem. Resultaat van een school- en netoverschrijdend project voor leerlingen uit het vierde leerjaar, samen met de gemeente en de provincie West-Vlaanderen.
waterkrant2

Tijdens het project nam elke klas deel aan de workshop ‘De strijd om water’. De kinderen maakten kennis met Ravi, Maria en Carlos en leerden dat water voor heel wat mensen in de wereld niet vanzelfsprekend is. Ze werden zich bewust van de waterschaarste door menselijk toedoen of klimaatsverandering en bedachten creatieve oplossingen.

De klassen maakten ook uitstappen: gidsen van Natuurpunt zorgden voor een interessante leerwandeling in het natuurgebied de Avelgemse Scheldemeersen. Tijdens de rondleiding in het waterwingebied in Avelgem/Waarmaarde toonden de mensen van De Watergroep hoe het grondwaterpeil gemeten wordt en hoe een waterwingebied werkt.

Tot slotte stelde elke klas zijn eigen waterkrant voor en zongen meer dan 160 leerlingen het waterlied, omdat water een recht is dat niet geschonden mag worden. Een unieke belevenis!