DJAPO steunt De Warmste Week

De traditionele actie van De Warmste Week doet de temperatuur in december altijd lichtjes stijgen. Ook Djapo loopt opnieuw warm voor het thema van 2021.

Kunnen zijn wie je bent, is een idee waar Djapo zich van harte achter schaart. Kinderen en jongeren voelen immers dat hun eigenheid onder druk kan staan in de huidige maatschappij.

Een samenleving waarin je niet jezelf kan zijn, is geen duurzame samenleving. Niet alleen propere lucht en schoon water vormen immers de bouwstenen van een duurzame wereld. In een menswaardige samen-leving hebben alle mensen rechten, zoals ook het recht op een eigen identeit. Kinderen en jongeren die volop hun persoonlijkheid ontwikkelen, verdienen alle ruimte om zichzelf te zijn. Dat draagt bij aan hun welzijn.

En net dat welbevinden is een voorwaarde om te kunnen leren. Djapo streeft ernaar dat kinderen en jongeren leren bewuste keuzes te maken voor een duurzame samenleving. Met respect voor hun eigen-heid.

Om jezelf te zijn, moet je jezelf kunnen worden: een soms hobbelig parcours waarop Djapo graag een aantal stapstenen legt. Kinderen en jongeren die later zelf een duurzame samenleving willen vormgeven of eraan willen deelnemen, moeten kansen krijgen om hun stem te laten horen. Kansen om te vertellen hoe zij denken over en kijken naar de wereld van vandaag en morgen. Kansen om hun gevoelens te uiten en deze te spiegelen aan andere perspectieven.

Djapo reikt aan leerkrachten tal van tools, werkvormen aan waarin de gevoelens, standpunten kortom, het perspectief van het kind of de jongere aan bod komt. Zo geven we kinderen en jongeren kansen om hun stem te laten horen en te boetseren aan hun identiteit.

In onze visie en aanbod houden we rekening met de eigen-heid van kinderen en jongeren: ieder kan zichzelf zijn en mee nadenken over hoe we het best samen-leven.

Djapo steunt De Warmste Week dan ook van harte!