De lerarenopleiding als partner

Zo creëer je een aanbod voor de scholen in je stad of gemeente


Doelgroep: gemeentebesturen
Traject: meerdere contactmomenten, offerte op maat


Als lokaal bestuur wil je dat de scholen in je stad of gemeente kwaliteitsvol onderwijs blijven aanbieden. Eén van de manieren waarop je hen daarin kan ondersteunen, is door een samenwerking op te starten met de lerarenopleiding in een hogeschool. De stad of gemeente bepaalt een topic. En de student-leerkrachten werken hierrond een workshop uit, die ze ook zelf op scholen gaan begeleiden.Hoe verloopt de samenwerking met Djapo?

 • De stad of gemeente gaat op zoek naar een lerarenopleiding met wie ze zou willen samenwerken. Van zodra die samenwerking tot stand is gekomen, stapt Djapo in het traject als coördinator. Wij vormen de brug tussen lokaal beleid en hogeschool, bewaken de kwaliteit en waken erover dat de doelstellingen van alle partners worden behaald.
 • We begeleiden de student-leerkrachten nauwgezet:
  • We organiseren een inhoudelijke en didactische sessie, zodat het kader voor de workshops scherp staat.
  • We voorzien coachings-, feedback- en testmomenten tijdens de ontwerpfase van de workshops.
  • We begeleiden de studenten tijdens de workshops zelf


Wat is de visie van Djapo?

Djapo ziet de school als een veilige oefenplaats waar kinderen en jongeren kunnen leren om bewuste keuzes te maken.  We bekijken samen met leerkrachten en scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en met studenten en docenten uit de lerarenopleiding hoe zij in de klas kunnen omgaan met maatschappelijke thema’s zoals racisme, armoede en klimaatverandering:

 • We ontwikkelen pedagogische kaders, lesmethodes en kant-en-klaar lesmateriaal.
 • We organiseren coaching, procesbegeleiding en vormingen.
 • We ondersteunen organisaties, bedrijven en overheden die een educatief aanbod voor scholen zoeken.

Daarnaast denken we mee na over het onderwijsbeleid en voeden we vanuit onze praktijkervaring de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), wereldburgerschapseducatie en denkonderwijs. Die mix van theorie en praktijk geeft ons een unieke en verbindende stem binnen het onderwijsveld.