De kracht van digitaal

Hoe digitale tools je helpen om in de klas over maatschappelijke onderwerpen te praten


Doelgroep: lager onderwijs
Vorming: € 450 (leerkrachten en schoolteams) of € 600 (derden) voor 3 uur begeleiding aan
Traject: meerdere contactmomenten, offerte op maat

Stel: je wil in de klas een gesprek op gang trekken over afval op school. Of je analyseert samen met je leerlingen een maatschappelijk complex thema zoals mensenrechten of klimaatverandering. Hoe zorg je er dan voor dat je effectief iedereen stimuleert om in dialoog te gaan over het thema?

Djapo verzamelde digitale tools (apps, websites, programma’s …) die je daarbij kunnen helpen. En we delen die graag met jou tijdens een vorming of traject.Wat mag je verwachten?

  • Je ontdekt werkvormen waarmee je je leerlingen helpt om hun denken zichtbaar te maken, zodat ze makkelijker hun gedachten uiten en met elkaar in gesprek gaan over bepaalde thema’s.
  • Je leert hoe je digitale tools kunt gebruiken bij het inzetten van de werkvormen. Op die manier kunnen al je leerlingen actief deelnemen, waardoor hun interesse en betrokkenheid groeien.
  • Je maakt kennis met de MOOC (Massive Open Online Courses) van Digital Destiny, waar je tal van digitale en analoge leermiddelen en achtergrondinfo vindt rond toekomstgerichte vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend denken.

“Sinds ik de werkvormen van de MOOC toepas, voelen mijn leerlingen zich meer betrokken.”

Marijke Van Roey, leerkracht 3de leerjaar Europese School van Mol. Check haar verhaal.

Wat kies ik: een vorming of een traject?

Zoek je een begeleider die de schoolcontext grondig leert kennen en een traject op maat uitstippelt? Iemand die niet alleen methodieken en kaders aanreikt, maar bij wie je ook regelmatig terecht kunt voor vragen en feedback? Dan is een traject iets voor jou. Extra voordeel: we komen op vraag zelfs live in de klas coachen, tijdens een co-teachingsmoment.Ben je op zoek naar praktische tips en handvaten waarmee jijzelf of je team daarna zelfstandig aan de slag kan? Boek dan een vorming.Gebruik je het thema ‘De kracht van digitaal’ graag als rode draad voor je pedagogische studiedag? Fijn! We bekijken samen met jou hoe je de studiedag kan invullen en welke topics je aan bod kan laten komen.

Organiseert jouw school een themadag voor je leerlingen rond klimaat, kinderrechten, participatie of SDG’s? We komen graag op school langs voor een demosessie met jou en je leerlingen. Zo leer je al doende hoe EDO je schoolwerking verrijkt en maak je kennis met onze manier van werken.Waarom samenwerken met Djapo?

Djapo ziet de school als een veilige oefenplaats waar kinderen en jongeren kunnen leren om bewuste keuzes te maken.  We bekijken samen met leerkrachten en scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en met studenten en docenten uit de lerarenopleiding hoe zij in de klas kunnen omgaan met maatschappelijke thema’s zoals racisme, armoede en klimaatverandering:

  • We ontwikkelen pedagogische kaders, lesmethodes en kant-en-klaar lesmateriaal.
  • We organiseren coaching, procesbegeleiding en vormingen.
  • We ondersteunen organisaties, bedrijven en overheden die een educatief aanbod voor scholen zoeken.

Daarnaast denken we mee na over het onderwijsbeleid en voeden we vanuit onze praktijkervaring de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), wereldburgerschapseducatie en denkonderwijs. Die mix van theorie en praktijk geeft ons een unieke en verbindende stem binnen het onderwijsveld.