Digital Destiny: naar een krachtige EDO-leeromgeving in een blended leercontext

Hoe kan je een kwaliteitsvolle EDO-leeromgeving creëren in een blended leercontext? Die vraag onderzoekt Djapo samen met vier Europese partners in het Erasmus+ project Digital Destiny.

We willen leerkrachten uit het basisonderwijs ondersteunen om specifieke toekomstgerichte vaardigheden – zoals kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend denken – op een geïntegreerde manier aan bod te brengen in hun lespraktijk.

Om in die missie te slagen, onderzoeken we hoe digitale leermiddelen – als aanvulling op fysieke leermiddelen – kinderen tussen 6 en 10 jaar kunnen helpen om te groeien in EDO-competenties. We werken daarvoor een digitaal platform uit: https://www.digitaldestiny.eu/. Leerkrachten vinden er vanaf 2023 gratis online trainingsmateriaal om hun eigen blended leeromgeving te kunnen vormgeven. We zullen er verschillende tools aanbieden, waaruit leerkrachten de elementen kunnen plukken waar zij nood aan hebben.

Digital Destiny wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma. De deelnemende partners zijn:

  • België: Mediawijs en Djapo
  • Griekenland: University of Western Macedonia
  • Roemenië: Institutul Intercultural Timisoara
  • IJsland: North Consulting
Wat is blended lesgeven?

Bij blended lesgeven combineren leerkrachten face-to-face-lesmethodes met digitale onderwijsactiviteiten, lesmaterialen en tools. 

De digitale leermethode is geen doel op zich, maar een middel. Door de fysieke en digitale methodes te combineren, beoogt de leerkracht een stijging van het leerrendement en meer leertevredenheid.