Curieuzeneuzen Vlaanderen

Ook bij Djapo brengen we tussen 28 april en 26 mei de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart. Sinds vanochtend hangt er bij ons een meetopstelling die de komende maand de hoeveelheid  de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht meet. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer.

Samen met ons zijn er zo niet minder dan 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen die de luchtkwaliteit  meten. De resultaten volgen in september.

Naar aanleiding van Curieuzeneuzen Vlaanderen maakten wij lessen rond dit thema.

De lessen zijn zowel voor scholen die meten als voor scholen die niet meten.