Initiatie creatief denken

Doelgroep: studenten kleuter- en lager onderwijs

Duur: 2-3 uur
Prijs: € 240
Deze sessie geven we zowel op locatie als online. Contacteer ons voor meer informatie.

Om kinderen wegwijs maken in een complex verhaal van duurzaamheid en te leren omgaan met de uitdaging van morgen, volstaat kennis niet. Djapo wil kinderen zelf laten onderzoeken, ideeën leren bedenken en met kritische blik leren kijken … kortom hen vaardig maken in zelfstandig denken. We bieden vormingen voor studenten rond 3 denkvaardigheden: filosoferen, systeemdenken en creatief denken.

In deze sessie maken studenten kennis met de vaardigheid ‘creatief denken’. Vaardig worden in creatief denken betekent oefenen in het aanpakken van problemen en in het keuzes maken voor een duurzame samenleving. Met creatief denken stimuleren we kinderen om nieuwe ideeën te genereren. Dit doen we a.d.h.v. werkvormen die onze blik op de wereld verruimen, door doelgericht te denken over problemen, of juist heel flexibel elementen te combineren.

We reiken een beknopt theoretisch kader aan, geïllustreerd door een brede waaier aan werkvormen en activiteiten die de studenten tijdens de sessie uitvoeren. De werkvormen en praktijkvoorbeelden zijn op maat van de jongste kleuters tot en met de derde graad. We vertrekken vanuit verhalen (voor verschillende leeftijdsgroepen), die ons meenemen naar een prikkelende fantasiewereld en meteen de link leggen met realistische duurzaamheidsvraagstukken.

Verheug je alvast op een geut theorie, met vooral veel inspirerende werkvormen, stuk voor stuk gekruid met praktijkvoorbeelden!

Interesse? Contacteer lerarenopleiding@djapo.be

Bekijk ook:

Creatief denken: ik ontwerp de wereld
 Methode Creatief Denken