Creatief denken: ik ontwerp de wereld

Krijg je de video hierboven niet te zien? Dan heb je de cookies niet of slechts gedeeltelijk aanvaard. Accepteer alle cookies om de video toch te bekijken. statistics, marketing

Creatief denken ondersteunt kinderen in het ontwerpen van de wereld waarin zij willen leven: kinderen ontdekken en creëren zelf keuzemogelijkheden.

Anders denken

Creatief denken is andere ideeën bedenken dan je gewoonlijk zou doen. Het is afwijken van de bewandelde paden in je hersenen, waardoor je plots een nieuw verband ontdekt tussen twee elementen of contexten ziet die je daarvoor nog niet gezien had. Creatieve denktechnieken (instrumenten) kunnen je hierbij helpen.

Wat betekent het?

Goede creatieve denkers ondervinden veel plezier in het nadenken.

Door de denkinstrumenten te gebruiken wordt het denken een spel waarin de resultaten van je eigen denkwerk jezelf verrassen.

Met de creatieve denkinstrumenten wordt nadenken eerder een spel dan een opdracht van de juf of meester. Ervaring wijst uit dat vaak leerlingen die anders slecht tot matig scoren, erg goede creatief denkers zijn. Het kan dus ook een manier zijn om het potentieel van je leerlingen te prikkelen.

‘Je kan beter keuzes maken als je creatief hebt gezocht naar verschillende mogelijkheden.’

Creatief denken en duurzaamheid

Je kan met je klas een oplossing bedenken voor de klimaatopwarming, voor oneerlijke handel… moeilijke, ingewikkelde problemen, waarvoor je via verschillende denkinstrumenten toch een oplossing kan vinden. Je kan ludieke ideeën bedenken om ouders te overtuigen om met de fiets naar school te komen, een manier om met de hele school 100 kg afval per jaar te besparen of aan delen ruilen te doen.

De werkvormen uit de reportage in jouw klas

Wil je samen met kinderen creatief denken? Pas de werkvormen uit de reportage bovenaan deze pagina meteen toe in je klas.

Meer over creatief denken

Methode Creatief denken
Wil je nog meer doen met creatief denken? Volg een nascholing of informeer naar een coaching of procesbegeleiding.