Complimentendag

Heb je een aantal ideeën rond een project of rond klasafspraken en wil je leerlingen op een opbouwende manier feedback laten geven?

Dat kan met ‘Feedback volgens de regels’, een werkvorm creatief denken.

Doelgroep

  • oudste kleuters
  • lager onderwijs
  • eerste graad secundair onderwijs

Doel

Kritisch omgaan met informatie, meningen en ideeen door opbouwende kritiek te kunnen geven en ontvangen.

Materiaal

  • 3 hoeden: geel, zwart, groen of 3 knuffels of voorwerpen die een positieve, negatieve of verbeterblik voorstellen
  • eventueel werkblad ‘Feedback volgens de regels’ per kind/groep

Werkvorm

Vertel dat jullie meningen over elkaars ideeën gaan vertellen en waar het kan, verbeteren. Stel de hoeden, knuffels of voorwerpen voor.

De gele hoed vertelt de positieve kanten van een idee.
De zwarte hoed vertelt wat minder goed is aan een idee.
De groene hoed doet suggesties om een idee te verbeteren.

Verzamel in een kring en overloop de ideeën. Elke groep mag zijn (getekende) oplossing voorstellen. Enkel wie de hoed, knuffel of voorwerp heeft, is aan het woord.

Geef de gele hoed en vraag: – Wat vind je goed/leuk/… aan dit idee?

Geef of toon de zwarte hoed en vraag: – Wat vind je minder goed/leuk/… aan dit idee? Bijv. te zwaar.

Geef of toon de groene hoed en vraag: – Hoe kan je ervoor zorgen dat … niet te zwaar is? Hoe kan je het verbeteren?

Tip: Wil je de aandachtspanne doorbreken? Doe deze oefening op verschillende momenten of in kleinere groepen. Of laat de kinderen in carrousel op elkaars ideeën feedback geven op een werkblad.

Reflectie

– Vond je het moeilijk om een positieve of negatieve dingen te bedenken? Waarom wel/niet?
– Heeft de oefening je geholpen om je idee beter te maken? Waarom wel/niet?
– Wat vind je wel/niet leuk aan deze oefening?
– Ben je tevreden over het idee dat je gevonden hebt?
– In welke les of opdracht … zou je oefening met de hoeden/knuffels nog kunnen doen?

‘Feedback volgens de regels’ is een werkvorm creatief denken en komt ondermeer aan bod in deze lessen rond Mei Plasticvrij.