Coaching

Doelgroep: lerarenopleiders kleuter- en lager onderwijs

Djapo coacht lerarenopleiders om vertrouwd te raken met de uitgangspunten van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

We bieden maatwerk rond:
het uitwerken van een module of opleidingsonderdeel waarin EDO een rol speelt
het integreren van EDO in het curriculum  en de link met de basiscompetenties
het ontwikkelen van lesmateriaal

Interesse? Contacteer lerarenopleiding@djapo.be