Changemakers

Changemakers streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals. Ze zetten hun familie, klas of hele land in beweging.

‘Changemakers’ is ook het onderwerp van de campagne van 11.11.11.

Wil je rond deze campagne werken in de klas? Onderzoeken wat een changemaker precies is? Filosoferen over de rechten van de natuur? Creatief denken over wat iemand een changemaker maakt? Je kan zowel met kinderen als met jongeren rond deze campagne werken.

Changemakers Gloob & Teo

Doelgroep: kleuteronderwijs

Gloob & Teo zijn bovenste-beste-beestige vrienden die houden van de natuur en graag ideeën bedenken om te zorgen voor de aarde en de mensen die er wonen. Laat je kleuters kennismaken met Gloob & Teo en knutsel een natuurvriendelijke brooddoos.


Filosoferen over de natuur

Doelgroep: eerste en tweede graad lager onderwijs

Doelstellingen:
-Kinderen vergelijken standpunten van elkaar over de relatie tussen mens en natuur.

In deze les ga je filosoferen over de natuur. Een van de changemakers in de campagne van 11.11.11 is Esperanza uit Ecuador. Ze vecht o.a. tegen de aardolieontginning. Ze slaagde erin de rechten van de natuur een plaats te geven in de grondwet van Ecuador.

Je gaat filosoferen met de Standpuntentuin, een van onze werkvormen om rond de actualiteit te werken.

Filosoferen over Changemakers

Doelgroep: tweede en derde graad lager onderwijs

Doelstellingen:
Kinderen geven argumenten om hun standpunt over een changemaker kracht bij te zetten.
Kinderen onderzoeken het concept changemaker tijdens een filosofisch gesprek.

Kan iedereen een changemaker worden? Is een changemaker een dromer of iemand die veel in beweging zet? Filosofeer rond dit thema met het Argumentenweb.

Creatief denken over changemakers

Doelgroep: secundair onderwijs

Doelstellingen:

De leerlingen verkennen het concept ‘changemakers’.
De leerlingen denken doelgericht na over kenmerken van een changemaker.

Aan de hand van de werkvorm creatief denken ‘In de roos’ denken de leerlingen na over wat iemand een changemaker maakt en wie nog een changemaker zou kunnen zijn. Ze verkennen wat nodig is om dingen in beweging te zetten, of dat moeilijk is en of changemakers nodig zijn in de samenleving.

Bekijk ook:

Kinderen die de wereld op punt zetten
Meer over de campagne van 11.11.11
Meer doen rond de actualiteit
Ons aanbod voor het basisonderwijs
Ons aanbod voor het secundair onderwijs
Meer over filosoferen
Meer over creatief denken
Meer over Djapo