Changemakers secundair

Changemakers streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals. Ze zetten hun familie, klas of hele land in beweging.

‘Changemakers’ is ook het onderwerp van de campagne van 11.11.11.

Wil je rond deze campagne werken in de klas? Onderzoeken wat een changemaker precies is? Filosoferen over de rechten van de natuur? Creatief denken over wat iemand een changemaker maakt? Je kan zowel met kinderen als met jongeren rond deze campagne werken.

Creatief denken over changemakers

Doelgroep: secundair onderwijs

Doelstellingen:

De leerlingen verkennen het concept ‘changemakers’.
De leerlingen denken doelgericht na over kenmerken van een changemaker.

Aan de hand van de werkvorm creatief denken ‘In de roos’ denken de leerlingen na over wat iemand een changemaker maakt en wie nog een changemaker zou kunnen zijn. Ze verkennen wat nodig is om dingen in beweging te zetten, of dat moeilijk is en of changemakers nodig zijn in de samenleving.

Bekijk ook:

Ons aanbod voor het secundair onderwijs
Meer lesmateriaal rond de campagne Changemakers
Meer over filosoferen
Meer over creatief denken
Meer over Djapo