Changemakers secundair vakoverschrijdende eindtermen

Vakoverschrijdende eindtermen secundair onderwijs bij de les Changemakers, in het kader van de campagne van 11.11.11.

1e graad (nieuwe eindtermen secundair onderwijs sinds 1 september 2019)

7.7 De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten. (transversaal)

7.9 De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en engagement voor de samenleving. (transversaal)

7.16 De leerlingen komen op voor de eerbiediging van de rechten van de mens en het kind en voor sociale rechtvaardigheid, voor zover het relevant is voor hun eigen leefwereld. (attitudinaal)

2e en 3e graad

Stam 11 De leerlingen kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h.v. van relevante criteria.

12 De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.

13 De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

17 De leerlingen toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten.

Context 5 1 De leerlingen geven aan hoe zij kunnen deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van de samenleving.

10 De leerlingen illustreren hoe een democratisch beleid het algemeen belang nastreeft en rekening houdt met ideeën, standpunten en belangen van verschillende betrokkenen.

Context 7 3 De leerlingen illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit.

Je kan de vakoverschrijdende eindtermen bij deze les ook downloaden.