Bouwen aan de wereld

Doelgroep: tweede en derde graad lager onderwijs

Vaardigheid: systeemdenken
Thema: klimaat

Materiaal

  • enkele grote wereldkaarten
  • een grote doos Playmobil, Lego, Duplo … of ander materiaal waarmee je ‘een wereld’ kan bouwen.

Beginsituatie
De kinderen hebben voorkennis over de klimaatproblematiek.

Doel

De kinderen kunnen met eigen woorden uitleggen dat alle mensen vanuit hun eigen perspectief de wereld op een verschillende manier vormgeven.