bestuiving in de klas

Bestuiving in de klas is een werkvorm creatief denken waarbij leerlingen concepten gebruiken. Zo kunnen ze nieuwe ideeën genereren door de zinvolle eigenschappen van een eerste idee te benoemen en te gebruiken.

Met deze werkvorm werk je in het secundair onderwijs aan:
SC 13
Bouwsteen: ‘Een (onderzoeks-)probleem (v)erkennen en een antwoord of oplossing zoeken gebruikmakend van geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools’ en ‘Samen het leerproces vormgeven’
ET 13.12, ET 13.17

Bekijk ook:

Aanbod secundair onderwijs
Creatief denken: ik ontwerp de wereld
Deze werkvorm is gebaseerd op een werkvorm uit Methode Creatief Denken, een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs