Vacature beleidsmedewerker

Functieomschrijving

• Je bent verantwoordelijk voor het mee inhoudelijk onderbouwen en de redactie van dossiers en de bijhorende jaarlijkse rapportage.
• Vanuit de praktijkvisie en de aanbodstrategie van Djapo maak je vlot de brug naar externe vragen die binnenkomen en adviseer je collega’s hierover.
• Je werkt mee aan de realisatie en de implementatie van de strategie beleidsbeïnvloeding. Je volgt hiervoor politieke en maatschappelijke trends op binnen de domeinen van ontwikkelingseducatie en onderwijs.
• Je stelt verslagen, standpunten en achtergrondnota’s op in overleg met collega’s en externe actoren.
• Je onderhoudt externe contacten en vertegenwoordigt Djapo op bepaalde sectorale overlegmomenten maar je doet voornamelijk desk research naar interessante gesprekspartners en informeert en adviseert in dit kader de directeur, de programmacoördinator en de stafmedewerker beleid en ontwikkeling.

Competenties

• Je hebt bij voorkeur een masterdiploma of gelijkwaardig door professionele ervaring in een functie met gelijkaardige invulling.
• Je hebt een vlotte pen. Je beschikt over sterke redactionele vaardigheden voor het schrijven van dossiers, verslagen en rapporten en je hebt hier ook aantoonbare ervaring mee.
• Je hebt ervaring met beleidswerk binnen ontwikkelingseducatie en/of onderwijs. Je begrijpt heel goed hoe (onderwijs)beleid tot stand komt, en schept er plezier in om dit te beïnvloeden.
• Je bent receptief voor de inhoudelijke input en noden uit het onderwijsveld en uit de sector van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking
• Je bent in staat je snel in te werken in en onderzoek te doen naar verschillende thema’s en maatschappelijke trends en hierop te anticiperen. Je verdiept je graag in een veelheid aan informatie en bent sterk in een grondige en accurate verwerking ervan.
• Je beschikt over een basiskennis projectmanagement.
• Je combineert graag zelfstandig werken met teamwerk.
• Je werkt vlot met de standaard Office programma’s (vnl. Word, Excel, Powerpoint, Outlook) en het lay-outen van rapporten en verslagen.

Aanbod

• Contract van onbepaalde duur (min. 80%), barema B1b volgens PC 329.01.
• Je werkt minstens 3 dagen per week vanuit ons kantoor in Kessel-Lo en kan dit afwisselen met thuiswerk (met bijbehorende vergoeding).
• Flexibele werkvoorwaarden in een constructieve, collegiale sfeer.
• Bij voorkeur snelle indiensttreding.

Praktisch

• Solliciteren kan tot zondag 2 september 2018 middernacht door een motivatiebrief met CV per e-mail te bezorgen aan Ilse.Meulemans@djapo.be
• Geselecteerde kandidaten krijgen bericht ten laatste op maandag 10 september 2018.
• Een eerste selectieronde zal bestaan uit een schriftelijke opdracht en een verkennend gesprek. Dit zal doorgaan op dinsdag 11 september 2017 in Kessel-Lo. Weerhouden kandidaten zullen vervolgens opnieuw uitgenodigd worden voor een diepgaander gesprek op vrijdag 14 september. Gelieve deze data zoveel mogelijk vrij te houden. De precieze tijdstippen zullen afgesproken worden bij selectie.
• Vragen over de inhoud van de functie per e-mail richten aan liebrecht.lierman@djapo.be.
• Je kan de vacature hier downloaden.