Thema ‘batterijen recycleren’

Een lege batterij is niet waardeloos … Ze zit nog boordevol grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken! Men kan er bijvoorbeeld brillen, gieters, pannen of fietsonderdelen mee maken.

Of nieuwe batterijen. Zo verkleinen we onze afvalberg én hoeven we minder nieuwe grondstoffen uit onze kwetsbare planeet te halen.

Maar om te kunnen recycleren moeten we de batterijen eerst sorteren. En om te kunnen sorteren, moeten we ze inzamelen! Samen met Bebat maakten we een lessenpakket: ‘Batterijen gebruiken, inzamelen en recycleren’, en dat voor elke graad van het lager onderwijs!

Het lesmateriaal geeft informatie en actieve lessuggesties op maat van de leerlingen met als doelstelling:

leerlingen sensibiliseren rond het belang van batterijen recycleren;
leerlingen informeren over wat batterijen zijn, hoe ze werken, waarom ze gerecycleerd worden en hoe het recyclageproces eruitziet;
leerlingen bewegen tot actie (zuinig zijn met batterijen, batterijen inzamelen …) en een gedragsverandering op lange termijn tot stand brengen.

Inhoudelijk werd het lesmateriaal afgestemd op de eindtermen voor het lager onderwijs. Het materiaal richt zich tot de leerkracht, die aan de hand daarvan aan de slag kan gaan met zijn of haar leerlingen.

Het lesmateriaal werd voor Bebat ontwikkeld in het Nederlands en vertaald naar het Frans, onder coördinatie van Djapo.

Bekijk ook:

Villa Pila: voor leerlingen van de 2e en de 3e graad lager onderwijs. Het lessenpakket is ideaal om het bezoek voor te bereiden.