Uitgeverij Averbode

Djapo werkt samen met uitgeverij Averbode aan een nieuwe WO-methode voor het lager onderwijs. Onze auteurs leveren expertise met betrekking tot inhoud en didactische aanpak van duurzaamheidsthema’s zoals energie.

We werken ook mee aan het creëren en uitschrijven van themabundels, conform de laatste eindtermen en leerplannen. Voor ‘Blikopener’ schreven we mee aan:

 • Ik heb een mening maar telt ze wel
  Doelgroep: 3de graad
  Thema: democratie en diversiteit
 • Hoe word ik minder energievreter en meer energieweter?
  Doelgroep: 3de graad
  Thema: (duurzame) energie
 • Hoe kan ik afvalarm winkelen?
  Doelgroep: 2 de graad
  Thema: afval, consuminderen
 • Onderzoeken en ontwerpen, is dat om problemen vragen?
  Doelgroep: 3 de graad
  Thema: didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren

Het materiaal bestaat uit een bronnenboek en werkschrift voor de leerlingen, een handleiding en kopieer- en evaluatiemap voor de leerkrachten en een online pakket.