Moes – doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen
– De kinderen kunnen met voorbeelden uitleggen dat groenten uit de tuin beter zijn voor de aarde dan groenten uit de winkel.
– De kinderen weten dat je voor groenten uit de tuin niet met de auto hoeft te rijden.
– De kinderen weten dat groenten uit de tuin minder afval met zich meebrengen.

Eindtermen
– Wetenschappen en techniek: 1.7, 1.13
– Mens en maatschappij: 1.6, 1.11, 4.6