Afbeeldingen klimaattop

Afbeeldingen tweede en derde graad:

Vlaggen wereld

Akkoord

Broeikaseffect

Engel

Duivel

Thermometer