Actiegericht werken

Ik werk aan de wereld waarin ik wil leven

Kinderen actiecompetent maken rond duurzaamheidsthema’s geeft hen kansen om in actie te komen en van die actie te leren. Acties ontstaan door stapsgewijs een duurzaamheidsthema te onderzoeken, vanuit verbondenheid met mens en natuur.

Actiecompetentie is meer dan het kunnen uitvoeren van actie en is niet normatief. Dat wil zeggen dat vooraf niet wordt vastgelegd dat er een probleem is, dat er actie nodig is en welke acties mogelijk zijn. De keuzevrijheid en het denkproces van het kind vormen de uitgangspunten.