Achtergrondinformatie Week van de Bij

Voor meer dan 75% van onze voedingsgewassen zijn we afhankelijk van bestuiving door insecten. Tal van fruit- en groentesoorten vormen nieuwe vruchten door bestuiving door honingbijen, solitaire bijen en hommels.

Groenten en fruit die we dankzij de bij eten, zijn o.a. appelen, peren, bessen, aardbeien, frambozen, mango’s, tomaten … maar ook pompoen, courgettes, paprika’s, avocado’s zouden verdwijnen zonder de bij. We hebben bijen ook nodig voor de productie van nieuw zaad zoals bijv. bij witloof, wortels en prei. Ook koffie, zonnebloemolie en mosterd zouden we zonder bestuivende insecten van ons boodschappenlijstje moeten schrappen.

In de jaren ’70 en ’80 gaven landbouwers vaak klavers, luzerne, … als eiwitbron om koeien te laten groeien en melk te laten geven. Deze gewassen planten zich ook voort door bestuivers. Tegenwoordig wordt melkvee vaak gevoed door ingevoerde soja en is de impact van bestuiving door bijen op onze zuivelproductie minder groot.

Sinds een aantal jaren is er wereldwijd een aanzienlijke daling van bijenvolken. Als voornaamste oorzaken die worden genoemd zijn ziekte door parasieten, kwalitatieve en kwantitatieve vermindering van het natuurlijk leefmilieu (bebouwing, verharding) en gebruik van pesticiden door de mens.

Bijenvolken lijden al meer dan dertig jaar onder de hardnekkige varroamijt, een parasiet die de bijen verzwakt en verziekt met alle gevolgen vandien. Verder leiden een daling in biodiversiteit o.a. op landbouwgronden als de verharding van natuurlijke habitats tot minder rijk aanbod aan voedsel voor de bij. Tot slot spelen ook pesticiden een rol in de vermindering van de bijenpopulatie. Sinds 2018 zijn een aantal neonicotinoïden in Europa verboden. De nefaste invloed van enkele van deze insecticiden op bijenkolonies werd wetenschappelijk bewezen, met als gevolg een Europees verbod.

Meer informatie:

www.weekvandebij.be
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/bijen-neonicotinoiden-hinderenkolonievorming
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/gebrek-aan-lievelingsvoedsel-nekt-bijen
https://www.thepollinators.org/blog/factcheck-hebben-we-echt-geen-eten-zonder-bijen
Download deze achtergrondinformatie