Achtergrondinformatie verkiezingen

1. Er zijn 3 soorten parlementen in België

1 De parlementen voor de gewesten en gemeenschappen in België
2 Een parlement voor alle Belgen (de Kamer)
3 Een Europees Parlement

Elk parlement houdt zich met verschillende thema’s bezig en elk parlement mag beslissingen
nemen voor een bepaald grondgebied. Er zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling.
Over sommige zaken is  Vlaanderen baas, sommige dingen worden op Belgisch niveau geregeld en voor andere zaken zijn er dan weer afspraken op Europees vlak.
Het volk kiest volksvertegenwoordigers voor elk parlement. De volksvertegenwoordigers, van verschillende politieke partijen, zullen de belangen van het volk voor die bepaalde zaken verdedigen.

2. Wat is een politieke partij?

Een politieke partij is een groep van mensen met ongeveer dezelfde ideeën over hoe je een land bestuurt. Mensen van eenzelfde partij zijn het grotendeels eens over hoe je de problemen aanpakt, welke wetten er moeten komen en waaraan veel of weinig geld moet worden gegeven.
Ze schrijven al deze ideeën in een partijprogramma. Via de partijprogramma’s krijgen de kiezers een idee van de verschillende meningen die er bestaan.

3. Wat doet een politieke partij  dan bij de verkiezingen?

Tijdens de verkiezingen voeren de politieke partijen campagne. De verschillende partijen hopen zoveel mogelijk mensen te overtuigen van hun programma. Ze doen dit op verschillende manieren: posters ophangen, folders in de bus steken, met mensen gaan praten, bijeenkomsten organiseren, …
Als ze veel stemmen halen, en  de verkiezingen winnen, hebben ze meer kans om hun partijprogramma waar te maken.

4. Democratie:

Als er in een land verschillende partijen zijn waarop de mensen kunnen stemmen, is dit een democratisch land. Dit komt omdat er maar 1 mening toegelaten wordt. Een democratie is een manier waarop een land bestuurd wordt. In een democratie hebben de mensen invloed op wie er bestuurt en hoe er wordt bestuurd. Dat wil niet zeggen dat we allemaal mee kunnen besturen. Het betekent wel dat we op een vrije en eerlijke manier mensen kunnen kiezen die ons vertegenwoordigen. Wie gaat stemmen, bepaalt mee welke politici hem of haar vertegenwoordigen in het parlement. In een democratie kan iedereen zijn mening geven en mag iedereen kritiek geven. De rechten van alle mensen worden beschermd, zonder willekeur. Tot slot is in een democratie de macht verdeeld. Wie bestuurt kan niet zomaar doen wat hij of zij wil, er is controle.
Het tegenovergestelde van een democratie is een dictatuur. In een land waar een dictatuur heerst, mogen er geen verschillende meningen gegeven worden.
Er mag geen kritiek komen, en er worden geen vrije of eerlijke verkiezingen gehouden.

5. Stemmen:

Mensen met de Belgische nationaliteit vanaf 18 jaar hebben de kans om een stem uit te brengen. Je kan er ook voor kiezen om niet te stemmen, dit heet dan “blanco stemmen”. Een blanco stem heeft geen invloed op de uitslag van de verkiezingen. Daarom wordt er niet gesproken van stemplicht, maar van opkomstplicht. Je moet komen naar het stemhokje, maar je bent niet verplicht om een stem uit te brengen. In veel gemeenten kan je stemmen via de computer (= elektronisch stemmen). In sommige gemeenten gebeurt dit met een rood potlood en papier.

Bron: http://www.dekrachtvanjestem.be/sites/default/files/files/debasis_brochure.pdf

6. Politieke partijen in België:

1. CD&V

Belangrijkste = iedereen in de samenleving is belangrijk, vooral aandacht voor het gezin
– CD&V = Christen-democratisch en Vlaams
–  Het gezin is heel belangrijk
– Vlaanderen moet meer beslissingen zelf kunnen nemen
– Meer mensen aan werk helpen zodat ze meer geld kunnen uitgeven
– Jeugdbewegingen ondersteunen
– De Europese Unie is heel belangrijk. De Europese landen moeten meer samenwerken en samen beslissingen nemen

Wat wil deze partij met onze scholen doen?
Leerlingen moeten nog niet in het 1ste middelbaar beslissen welke richting ze willen doen. Wie wil, mag wachten tot in het 3e middelbaar.

2. Groen

Belangrijkste = we moeten samen zorgen voor het milieu en de natuur
– Meer openbaar vervoer, duurzame energie en minder auto’s voor een beter milieu
– Meer plaats voor kinderen om te spelen, meer parken en meer bossen
– Tegen de GAS-boetes
– Mensen die veel geld hebben, moeten meer belastingen betalen
– De Europese Unie is belangrijk. De Europese landen moeten meer samenwerken en samen beslissingen nemen.

Wat wil deze partij doen met onze scholen?
Leerlingen beslissen pas in het 3e middelbaar welke richting ze kiezen.

3. N-VA

Belangrijkste = Vlaanderen moet zelf kunnen beslissen
– N-VA = Nieuw Vlaamse Alliantie
– Vlaanderen moet zo veel mogelijk zelf kunnen beslissen
– De overheid moet zuinig zijn en geld besparen om de crisis door te komen
– Meer mensen aan het werk helpen zodat ze meer geld hebben om uit te geven
– Mensen stimuleren om zelf een bedrijf te starten. Deze bedrijven zorgen voor meer jobs.
– De Europese Unie is belangrijk, maar de EU mag niet alles in onze plaats beslissen

Wat wil deze partij met onze scholen doen?
De partij wil niets veranderen. Wel wil ze meer techniek en wetenschap geven op school en leerkrachten beter opleiden en begeleiden. Ze wil kinderen uit andere landen helpen om Nederlands te spreken.

4. Open VLD

Belangrijkste = elke mens is vrij om te leven zoals hij/zij wil
– Open VLD= Open Vlaamse Liberalen en Democraten
– Overheid moet niet te veel regeltjes opleggen.
– Geen nieuwe belastingen voor mensen die werken of gewerkt hebben
– Mensen aan werk helpen zodat ze persoonlijk groeien en meer geld hebben om uit te geven
– Mensen stimuleren om zelf een bedrijf op te richten omdat die voor jobs zorgen

Wat wil deze partij met onze scholen doen?
Scholen moeten zelf kunnen beslissen hoe ze hun school organiseren. Er moet meer samenwerking zijn met bedrijven. Leerkrachten wil ze beter begeleiden en opleiden.

5. Sp.a

Belangrijkste = iedereen in de samenleving moet dezelfde kansen krijgen
– Sp.a= Socialistische Partij Anders
– Overheid moet veel doen om de samenleving beter te maken
– Mensen die veel geld verdienen, moeten ook meer belastingen betalen
– Iedereen die kan werken, moet werken. Met de belastingen kunnen ze de mensen helpen die niet kunnen werken
– Kinderen in armoede en kwetsbare mensen moeten geholpen worden door de overheid
– Geld investeren voor betere verkeersveiligheid
– Groene en duurzame energie, veilige fietspaden en meer openbaar vervoer
– De Europese Unie is belangrijk. De Europese landen moeten meer samenwerken en samen beslissingen nemen

Wat wil deze partij doen met onze scholen?
Eerst krijgen ze zo veel mogelijk vakken. Zo leren ze wat ze leuk en interessant vinden en wat ze het beste kunnen.

6. Vlaams Belang

Belangrijkste = wie in Vlaanderen woont, moet Vlaming zijn
– Mensen die in Vlaanderen komen wonen, moeten zich aanpassen en Nederlands leren
– Vlaanderen moet een apart land worden
– Veiligheid op straat, meer politie
– De hoofddoek vinden ze maar niets
– De Europese Unie moet zich niet te veel bemoeien met Vlaanderen

Wat wil deze partij voor onze scholen doen?
Het onderwijs moet blijven zoals het is. Er mag wel meer aandacht zijn voor technische en beroepsscholen.

Bron: http://www.ketnet.be/Karrewiet/meer-weten/verkiezingen-2014/