Achtergrondinformatie dag van de Aarde

De Internationale Dag van de Aarde bestaat sinds 1973 en is vooral populair in de Verenigde Staten en Nederland. Deze dag werd in het leven geroepen om wereldwijd aandacht te vestigen op de Aarde en haar ecosystemen die ons levens- en bestaansmiddelen geeft.

Zoals in de Rio-verklaring van 1992 vermeld, licht deze dag de schijnwerpers op de gezamenlijke en globale verantwoordelijkheid.

Deze dag staat in het teken van een balans tussen consumptie en productie, zodat niet alleen de huidige maar ook toekomstige generaties kunnen leven op een leefbare planeet, met voldoende grondstoffen, bronnen en andere rijkdommen van de aarde.