Achtergrondinformatie

Het probleem:

In België vinden we twee kerncentrales terug: één in Doel en één in Tihange. Elke kerncentrale telt een aantal kernreactoren. De drie grootste kernreactoren in ons land zijn Tihange 2, Doel 3 en Doel 4. Zij produceren de helft van alle elektriciteit die er nodig is in België.

Nu liggen deze kernreactoren alle drie stil. Doel 3 en Tihange 2 kunnen voorlopig geen elektriciteit produceren omdat ze versleten zijn. Er zijn scheurtjes ontdekt in de wanden van de reactorvaten. Daarom krijgen deze centales de bijnaam ‘scheurtjescentrales’.  Doel 4 is gesaboteerd en kan daardoor voorlopig ook geen elektriciteit produceren.

Deze problemen zijn gecompliceerder dan het op het eerste zicht lijkt. Een herstelling van de kerncentrales zou heel duur zijn en zou heel veel tijd in beslag nemen. De vraag wordt gesteld of het de moeite is om zoveel tijd en geld te investeren in kernenergie en of het niet beter is om dan meteen te investeren in alternatieve energiebronnen. De manke kernreactoren zullen waarschijnlijk nog enkele maanden stilliggen.

Door dat alles wordt er voor de komende winter natuurlijk gevreesd voor een bevoorraadingsprobleem. Dat we wel eens een tijd zonder elektriciteit komen te zitten, is niet langer ondenkbaar. Waarschijnlijk komen er gecontroleerde stroompannes waarbij steden en gemeenten beurtelings van het stroomnet worden afgesloten voor enkele uren. Dit fenomeen wordt een brown-out genoemd. Een brown-out is nog niet hetzelfde als een black-out. We spreken van een black-out als we plots zonder waarschuwing overal zonder stroom vallen. De brown-out dient om de black-out te vermijden.

Zijn er dan geen alternatieven?

Om ons toch te voorzien van voldoende stroom deze winter, wordt er geopperd om stroom in te voeren uit het buitenland. Helaas is ons hoogspanningsnet niet voldoende voorzien om zulke grote hoeveelheden stroom te importeren. Bovendien hebben onze buurlanden ook geen stroom op overschot. Ook hebben we niet genoeg windmolens of zonnepanelen om zonder die kerncentrales de winterperiode te kunnen opvangen.

Het plan voor deze winter:

Zodra er echt een stroomtekort dreigt deze winter treedt het actieplan van netbeheerder Elia in werking. Als eerste stap wil Elia dan vragen aan de bevolking om zuinig te zijn met elektriciteit. In die eerste stap wil Elia ook aan bepaalde grote bedrijven vragen om hun machines voor enkele uren stil te leggen, in ruil voor een onkostenvergoeding. Als deze eerste stap niet voldoende oplevert, gaat Elia over tot een tweede stap: het eisen van gezinnen en bedrijven om zuinig te zijn. Dat wil zeggen dat de gezinnen hun elektrische apparaten echt niet meer mogen gebruiken en dat bedrijven verplicht worden om bijvoorbeeld hun verwarming af te zetten. Als dat nog steeds niet genoeg is, dan gaat Elia over naar de derde stap: een brown-out. Wil je weten of jouw gemeente of straat kans maakt om zonder elektriciteit te komen zitten, raadpleeg dan de weblinks.

bron:Krantenartikel: Belgie in het donker: sidder en beef voor de brown-out De Morgen 14/08/2014