Ach mijnheer een mooie vogel

Doelgroep: oudste kleuters en eerste graad

Vaardigheid: systeemdenken
Thema: klimaat

kaart foto kinderen

Materiaal:

  • grote wereldkaart¬†(met afbeeldingen ernaast)
  • plakband
  • eventueel¬†fijn touw
  • schaar
  • foto’s van de gekozen personages

Beginsituatie: de kinderen hebben nog geen voorkennis over de klimaatproblematiek.

Doel: de kinderen kunnen over een klimaatprobleem vertellen wat de gevolgen zijn voor mensen hier en nu, elders en later.