Thema ‘klimaat’ (1ste graad)

Vaardigheid: systeemdenken
Thema: klimaat

kaart foto kinderen

Materiaal:

  • grote wereldkaart (met afbeeldingen ernaast)
  • plakband
  • eventueel fijn touw
  • schaar
  • foto’s van de gekozen personages

Beginsituatie: de kinderen hebben nog geen voorkennis over de klimaatproblematiek.

Doel: de kinderen kunnen over een klimaatprobleem vertellen wat de gevolgen zijn voor mensen hier en nu, elders en later.