Aan de slag met de SDG’s

Doelgroep: studenten lerarenopleiding: kleuter- en lager onderwijs
Duur: 2-3 uur
Locatie: live of online
Prijs: €280

In deze sessie maken de studenten kennis met de SDG’s, de 17 doelstellingen geformuleerd door de VN, om een duurzamere samenleving in 2030 te realiseren.

Maatschappelijke vraagstukken en de SDGs

De studenten zoomen in op het concept ‘duurzame ontwikkeling’ en op meerdere van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ze onderzoeken hierbij verbanden tussen actuele, maatschappelijke vraagstukken en de SDG’s.

Daarnaast inspireren we de studenten om de SDG’s als rijke leercontext voor klasactiviteiten in te zetten. Ze bedenken onder begeleiding zelf ideeën om ermee aan de slag te gaan in de (toekomstige) klas.

SDGs op schoolniveau

Deze sessie kan ook ingevuld worden met de SDG’s op schoolniveau indien dit beter aansluit bij de doelstellingen van een module of opleiding.

Na deze sessie zijn de studenten geïnspireerd om de SDG’s als kader mee te nemen naar hun toekomstige lespraktijk.

Interesse? Contacteer lerarenopleiding@djapo.be