3 x P is duurzaamheid

‘3 x P = Duurzaamheid’ is een werkvorm systeemdenken. De leerlingen onderzoeken de duurzaamheid van een actie, idee, object… aan de hand van de drie P’s: People, Planet en Prosperity.

  • People: Maatregelen nemen voor het beschermen van menselijke waardigheid en gelijkheid en tegen armoede en honger.
  • Planet: Beschermen van de natuurlijke rijkdommen van de aarde en het klimaat.
  • Prosperity: Inzetten op de creatie van maatschappelijke meerwaarde (en niet enkel economische winst).

Partnership en Peace zijn twee extra P’s die verduidelijken welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om aan duurzame ontwikkeling te kunnen werken.

Deze werkvorm kan je gebruiken om, los van het concept duurzame ontwikkeling, te onderzoeken welke onderdelen er nodig zijn voor een geheel.

Met deze werkvorm werk je aan de volgend eindtermen van het secundair onderwijs 1ste graad:

5.5 (A+B)
De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat. (transversaal)

7.12 (A+B)
De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe. (transversaal)

7.13 (A+B)
De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling op het lokale niveau. (transversaal)

15.1 (A+B)
De leerlingen genereren ideeën voor een uitdaging aan de hand van aangereikte technieken en methodieken en in een gestructureerd en afgebakend kader. (transversaal)

Toepassing:

Djapo testte deze werkvorm uit leerkrachten Mens & Samenleving en Mavo in Heist-op-den-Berg, in hun 1A- en 1B-klas. Tijdens beide lessen dachten de leerlingen in groepen na over welke onderdelen er nodig waren voor het geheel ‘fiets’ en ‘fietser’.

Na de eerste denkronde mochten de groepen hun woordenwolken vergelijken. Zo konden ze zaken toevoegen waar ze niet aan gedacht hadden. De input werd verwerkt tot één gezamenlijke woordenwolk op bord. Vervolgens bepaalden we de prioriteiten om te kunnen spreken van een ‘veilige fiets’.

Zo waren versnellingen wel een onderdeel van een fiets, maar niet noodzakelijk om te kunnen spreken van een veilige fiets. En een bel kwam eerst nog nergens aan bod, maar werd uiteindelijk toch toegevoegd als belangrijk onderdeel van een veilige fiets.

“Ik heb de werkvorm over delen/geheel ondertussen zelf al eens toegepast op een eigen lesthema ‘Identiteit’. Ik ben de les gestart met de vraag welke aspecten de leerlingen tot hun identiteit rekenden. Daarna heb ik hen gevraagd om te benoemen of deze delen veel of weinig invloed hadden op hun identiteit (geheel). Daarbij kwam onmiddellijk aan bod dat de ene leerling bijvoorbeeld de nadruk legt op familie terwijl anderen meer naar karakter of uiterlijk grijpen. Ik hoop volgend jaar de andere werkvormen (systeemdenken) eens uit te testen om te kijken welke het best passen bij dit onderwerp.”

Leerkracht

Djapo ontwikkelde deze werkvorm met steun van de Provincie Antwerpen.