3, 2, 1 actie! actiegericht werken met kinderen en jongeren

Je werkte met je klas rond water, rond voedselverspilling of afval. Eén van de kinderen bracht een artikel mee over klimaatvluchtelingen of zag een reportage over sweatshops. Er ontstaat een klasgesprek en jullie willen iets doen! Herkenbaar?

Actiegericht werken

Om een wereldwijd probleem aan te pakken kunnen kinderen en jongeren zich soms machteloos voelen, omdat ze zelf weinig tot geen invloed hebben op wat er op politiek en maatschappelijk vlak gebeurt. Het is niet jouw taak of die van de school om wereldwijde duurzaamheidsproblemen op te lossen, maar je kan er wel voor zorgen dat kinderen en jongeren in staat zijn om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Kinderen en jongeren zelf leren nadenken

Een actie ondernemen klinkt vaak alsof er een groot engagement moet worden aangegaan. Maar ook met kleine acties kan je dingen in beweging zetten.

Actiegericht werken is meer dan een doe-activiteit zoals knutselen. Het wil kinderen en jongeren zelf leren nadenken over mogelijke oplossingen voor een duurzaamheidsprobleem en focust op het leerproces.

Projectstappen

Wil je een project doen rond een duurzaamheidsthema, dan kan dat aan de hand van deze projectstappen:

Je kan zelf bepalen hoe lang elke stap duurt. De stappen die aan de actie vooraf gaan, zijn minstens even belangrijk als de actie zelf.

Wat de uiteindelijke actie echt betekenisvol maakt, is de combinatie van het thema verkennen, beslissen of actie nodig is en op zoek gaan naar mogelijkheden. Het is ook mogelijk en oké dat je leerlingen beslissen om (nu) geen actie te ondernemen.

Voor je van start gaat

Laat de actie vanuit de kinderen en jongeren komen, zo zijn ze nog veel meer betrokken.

Aan de slag

• Wat heb je allemaal nodig om de actie uit te voeren?
• Wie doet wat? Verdeel de taken.
• (Vanaf) wanneer doen we de actie? Maak een planning!
• Kan je je actie op voorhand eens uitproberen? Dan kan je nog bijsturen als dat nodig is.
• En vanaf dan… gewoon doen!

Iedereen doet mee!

• Daag een andere klas of school uit om mee te doen.
• Organiseer een wedstrijd, een inzamelactie, een tentoonstelling

Laat je stem horen

• Schrijf een brief aan de burgemeester, de minister, aan ouders, buurtbewoners …
• Verspreid het kinderrechtenlogo dat met jouw thema te maken heeft of organiseer een debat
• Verzin een slogan, maak affiches …

Voorbeelden rond het thema water

• Versier alle kranen in de scholen, hang er pictogrammen bij
• Zing het waterlied, doe de waterdans
• Organiseer een waterluwe dag, een waterreceptie …
• Hergebruik regenwater, ga op zoek naar plekjes waar je water kan opvangen in emmers en bakjes
• Organiseer een wedstrijd ‘De mooist versierde drinkbus’
• Wandel op 22 maart, Wereldwaterdag, mee met de Walk for Water