Het immersieklasje van Juf Ines

Hallo iedereen,
Ik ben juf Ines, kersvers leerkracht. Vorige week stond ik op 1 september voor het eerst zelf voor m’n eigen klas. Best spannend! Ik geef les in het derde leerjaar van de Ecole Commune de Blegny in Luik. Inderdaad, een Vlaamse juf in een Waalse school. Het schooltje in Blegny is een immersieschool waar (Franstalige) leerlingen de zaakvakken zoals rekenen en W.O. in het Nederlands onderwezen krijgen.
Ik vind het als leerkracht belangrijk om leerlingen dingen bij te brengen op een (hopelijk) interessante, maar vooral interactieve manier. Ik wil aandacht hebben voor de leefwereld van de kinderen. Het is enorm leuk als je het verschil kan maken, als is het soms maar voor een aantal kinderen in je klas.
In onze hedendaagse consumptiemaatschappij hecht ik er veel belang aan dat kinderen hun omgeving, spullen, naasten, … waarderen. Een mentaliteitsverandering is nodig op vlak van ecologie en duurzaamheid. Daarbij is het heel belangrijk, naar mijn mening, dat kinderen dat al van op school meekrijgen om het zo mee naar huis te nemen. Als leerkracht moet je kinderen hier een basishouding voor aanleren die ze jammer genoeg vaak niet thuis krijgen.

Het immersieklasje van Ines

Het immersieklasje van Ines