10 tips voor een duurzame en kindvriendelijke gemeente

  1. Betrek kinderen en jongeren bij het uittekenen van plannen. Hoe zien zij de vernieuwing van een wijk, de aanleg van een speelbos…?
  2. Installeer een kindergemeenteraad, organiseer inspraakmomenten of jongeren- en kinderspreekuren.
  3. Bekijk ook thema’s als armoede, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, dakloosheid… met een kinderrechtenbril.
  4. Zorg voor voldoende ruimte en een omgeving die inspireert. Denk daarbij aan speelbossen, veilige fietspaden en autovrije straten. Voorkom (zwerf)afval en zorg voor nette buurten.
  5. Denk eens ‘anders’ over de inrichting van open ruimte: insectenhotels, speelgoedruilkasten, drinkwaterfonteintjes, een alternatief speeltoestel of fietsparcours…
  6. Neem zelf initiatief en wees een trendsetter rond uitdagingen zoals statiegeld, deeleconomie en participatie. Creëer bewustzijn rond het belang van de SDG’s.
  7. Betrek kinderen en jongeren via laagdrempelige activiteiten of acties van andere organisaties bij duurzame en mondiale thema’s zoals 11.11.11@ school, Natuurpunt, Week van het Bos, Mooimakers.be, 4de pijler organisaties, Netwerk tegen armoede, Mei Plasticvrij…
  8. Ondersteun initiatieven zoals kinderen die samen met bejaarden in een volkstuin of pluktuin werken, een buddyproject voor vluchtelingen, straatambassadeurs, een buurtpicknick…
  9. Wees een voorbeeld. Ga zelf eerlijk en duurzaam om met natuurlijke rijkdommen en ga zelf met de fiets of te voet naar het gemeentehuis en naar evenementen.
  10. Promoot hergebruiken en repareren in de gemeente. Waarom geen kinderreparatieruimte in de plaatselijke bibliotheek of een Repaircafé in het gemeentehuis?